Signet des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel AvivLogo-Wortmarke der RLS Israel
about-header.jpg

פעילוּת גלובלית עם שותפים פרוגרסיביים מקומיים

קרן רוזה לוקסמבורג יושבת גם בישראל מאז 2009

קרן רוזה לוקסמבורג היא מוסד פרוגרסיבי ללא מטרות רווח, היא פועלת ברחבי העולם לקידום חינוך אזרחי ומקורבת למפלגת השמאל הגרמנית (די לינקה). הארגון, שנוסד בברלין ב-1990, מסור לניתוח של התפתחויות ותהליכים חברתיים ברחבי העולם.

הקרן מחזיקה 25 משרדים מסביב לעולם על מנת לטפח שיתופי פעולה עם גורמים קרובים בתפיסתם מחוץ לגרמניה ועל מנת לחבר את הדיונים שמעסיקים אותם לאלו המתנהלים באירופה. המשרד בתל אביב נפתח ב-2009, שנה לאחר הקמת המשרד האזורי ברמאללה לירדן ולשטחים הפלסטיניים.

את החברה ואת הפוליטיקה בישראל מעצבים היום שלושה גורמים: הכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים, לצד הרחבת ההתנחלות הישראלית שם; השחיקה של מדינת הרווחה, המלווה בהחרפת הפערים החברתיים; ותהליך הדרגתי של שחיקת הדמוקרטיה.

שותפות עם יוזמות ישראליות פרוגרסיביות

עבודת הקרן בישראל מתמקדת בשותפויות עם יוזמות של החברה האזרחית ועם יוזמות עממיות, לצד ארגונים לקידום התאגדות עובדים ומוסדות אקדמיה ותרבות השואפים להכללתן של כל הקבוצות החברתיות, האתניות והלאומיות – ולפתרונו הצודק של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כחלק מרשת בינלאומית, קרן רוזה לוקסמבורג ישראל מבקשת לפתוח מרחבים לדיאלוג ולשיתוף פעולה המבוססים על כבוד ועל אמון הדדיים.

בהקשר הזה מושם דגש מיוחד על יחסי ישראל-גרמניה, העומדים בצלה הכבד של השואה. קרן רוזה לוקסמבורג ישראל תומכת במפגש ובדיאלוג בין מומחים, חוקרי אקדמיה, פעילים ופוליטיקאים מישראל ומגרמניה, לצד גם בעלי עניין מקרב הציבור הרחב. היא מתנגדת בתקיפות לאנטישמיות על כל צורותיה ומחויבת למורשתה של רוזה לוקסמבורג, סוציאליסטית יהודייה שהייתה כל חייה יעד להתקפות אנטישמיות.

קרן רוזה לוקסמבורג היא אחת משבע קרנות בגרמניה הקשורות פוליטית למפלגות בבונדסטאג, בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה, אך פועלות בצורה עצמאית. בהתאם להישגיהן של המפלגות השותפות שלהן בבחירות, הקרנות מקבלות מימון ציבורי. הן קובעות עצמאית את מסגרת העבודה שלהן ואינן מחויבות ליישם מדיניות ממשלתית כלשהי. כל זאת כחלק מהתרבות הפוליטית ומהפלורליזם הפוליטי בגרמניה.

למען השתתפות דמוקרטית וחברתית בכל רחבי העולם

קרן רוזה לוקסמבורג פועלת באמצעות 16 משרדים במדינות הפדרליות של גרמניה עצמה. מאז 1999 עלה בידיה להעניק מלגות ליותר מאלף סטודנטים ומועמדים לתואר דוקטור בגרמניה ומחוץ לה. מעבר לכך היא יזמה מגוון רחב של פרויקטים לחינוך פוליטי בכל העולם במימון של משרד החוץ הגרמני ושל המשרד הפדרלי לפיתוח ושיתוף פעולה.

באמצעות שיתוף הפעולה עם ארגונים מסביב לעולם, קרן רוזה לוקסמבורג מתמקדת בהשתתפות דמוקרטית וחברתית, בהעצמה של קבוצות מוחלשות, בחלופות למען פיתוח כלכלי וחברתי, במניעת סכסוכים ובפתרונם בדרכי שלום. היא רואה עצמה חלק מהתנועה הפוליטית לסוציאליזם דמוקרטי. הקרן משמשת פורום לדיון בחלופות פוליטיות פרוגרסיביות ומרכז לחשיבה ביקורתית ולמחקר בגרמניה ובעולם. היא נטועה במסורת של תנועות הפועלים והנשים, וכן של המאבק בפשיזם ובגזענות.

מענקים

הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג תומכת בפרויקטים בתחומים הבאים: שוויון פוליטי, צדק חברתי, דה-מיליטריזציה, פמיניזם, יוזמות ביקורתיות בתחום התרבות וההיסטוריה. הנציגות מדגישה ומעודדת שילוב היבטים של מגוון ומגדר בכל פעילויותיה. הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארגונים וקבוצות העוסקים בתחומי פעילותה, ובפרט עם ארגונים מהחברה האזרחית הפלסטינית בישראל וכן מקהילות שוליים בישראל.בקשות לתמיכה באחד מתחומי פעילותנו המוזכרים לעיל יש להגיש בצירוף תיאור מפורט של הפרויקט לכתובת הבאה:

funding@rosalux.org

שימוש במשרד

משרדי הקרן ממוקמים בלב תל אביב. פעילים פוליטיים וארגונים פרוגרסיביים המזדהים עם החזון של קרן רוזה לוקסמבורג מוזמנים לקיים במשרדינו פגישות וכינוסים בלא עלות.

בחדר הישיבות יש מקום לכ-16 איש והוא מצויד בשולחן כנסים, במחשב מולטימדיה, מקרן, מערכת שמע ולוח מחיק.

האולם המרכזי (שמציע פחות פרטיות אך יותר מקום) מצויד גם הוא במערכת מולטימדיה ויכול להכיל עד 80 איש.

לשימוש במשרד:

rosa.booking@rosalux.org

לשאלות כלליות

telaviv.office@rosalux.org

OFFICE.png