הרשמו לניוזלטר שלנו
אודות רוזה לוקסמבורג

רוזה לוקסמבורג הייתה מן הנציגים הבולטים של ההגות והפעילות הסוציאל-דמוקרטית באירופה ונחשבה, יחד עם קרל ליבקנכט, נושאת דגל האינטרנציונאליזם והאנטי מיליטריזם בקרב המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית (SPD) בתחילת המאה ה-20

קרא עוד X Close

קרן רוזה לוקסמבורג

קרן רוזה לוקסמבורג נוסדה בשנת 1990 והיא אחת משש קרנות פוליטיות בגרמניה הפדראלית אשר לכל אחת מהן זיקה לאחת המפלגות המיוצגות בבונדסטאג. מאז הקמתה של מפלגת השמאל (DIE LINKE) ב-16 ביוני 2007, הקרן מקושרת למפלגה זו. פעילותה של הקרן מתמקדת בחינוך פוליטי ברוח משנתה של רוזה לוקסמבורג, שעל שמה היא קרויה. הקרן רואה עצמה כחלק מן התנועה האינטלקטואלית הכלל עולמית אשר דוגלת בסוציאליזם דמוקרטי. הקרן מחויבת אפוא לנקודת מבט רדיקלית על תהליכים חברתיים ופועלת במסורתן של תנועות עובדים, תנועות נשים וכן תנועות נגד פשיזם ונגד גזענות. קרן רוזה לוקסמבורג מטפחת יוזמות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות לשוויון ומקדמת חיבורים ביניהן. על סמך ההנחה שתמורה חברתית דורשת בחינה מעמיקה של החברה הקפיטליסטית של ימינו בכללותה, הקרן מקדמת בפעילותה ניתוח ביקורתי של החברה ושואפת לפתח תפיסות וגישות לתהליכי תמורה מקיפים שיאפשרו חברה סולידרית וצודקת יותר. לכן, חינוך והכשרה בתחומי הפוליטיקה הסוציאליסטית-דמוקרטית, מחקר, מידע וייעוץ פוליטי הם משימות יסוד של הקרן, והיא מקדמת ומיישמת אותן ברמה האזורית, הלאומית והבינלאומית.

פעילויות ותחומי עבודה

פעילותה של קרן רוזה לוקסמבורג כוללת:

* קידום השקפות פרוגרסיביות בעולם המאופיין בגלובליזציה, חוסר צדק וסכסוכים מתמשכים;

* ניתוח ביקורתי של קפיטליזם בן ימינו;

* דיון בסוציאליזם דמוקרטי בן ימינו ובאלטרנטיבות חברתיות ששורשיהן בסוציאליזם הדמוקרטי;

* קידום דיאלוג בין כוחות פרוגרסיביים, תנועות וארגונים חברתיים, אינטלקטואלים וארגוני חברה אזרחית מקרב השמאל בגרמניה, באירופה ובזירה הבינלאומית;

* תיעוד מאורעות בעלי חשיבות לפוליטיקה של השמאל;

* הענקת מלגות ללימודי תואר שני ושלישי;

* קידום פעילות התנדבותית במישור הפוליטי-חברתי;

* טיפוח מעורבות פוליטית וחברתית ותמיכה במחויבות לשלום ולהבנה בין עמים, לצדק חברתי ולסולידריות בין אנשים, קבוצות ומדינות.

פעילותה הבינלאומית של קרן רוזה לוקסמבורג

פעילותה הבינלאומית של קרן רוזה לוקסמבורג מתואמת על ידי המרכז לדיאלוג ולשיתוף פעולה בינלאומי., יחד עם שותפים בינלאומיים אחרים מבקש המרכז לתרום להתפתחויות חברתיות ודמוקרטיות ולעודד הזדמנויות לחינוך סוציו-פוליטי, ברוח משנתה של הקרן. הקרן פועלת מחוץ לגרמניה בעיקר בשיתוף עם ארגוני עובדים, ארגוני נשים, תנועות חברתיות, מוסדות מתקדמים למחקר ולחינוך ומפלגות פוליטיות וארגונים בינלאומיים. תחומי מפתח בפעילותה הבינלאומית של קרן רוזה לוקסמבורג הם מאבק במגמות הגלובליזציה הניאו-ליברליות, יצירת אירופה חברתית ורודפת שלום, קידום השתתפות דמוקרטית וחברתית ברמה הלאומית, האזורית והמקומית, מניעת אלימות וקידום שלום, שוויון זכויות, ושילובם בחברה של מיעוטים וקבוצות חברתיות מוחלשות. בהשראת הרעיונות והתפיסות של הסוציאליזם הדמוקרטי ושל שיתוף על בסיס סולידריות, קרן רוזה לוקסמבורג פועלת ברחבי העולם במטרה:

•    להגן על הזכויות להשתתפות דמוקרטית;

•    להבטיח לכל אדם  גישה למשאבים ולשירותים חברתיים בסיסיים (תעסוקה, חינוך, בריאות, קורת גג, סביבה ראויה ועוד)  ולהניח את היסודות לחיים ריבוניים;

•    לחזק קשרים בין ארגוני חברה אזרחית ולפתח חלופות למודל הכלכלי הניאו-ליברלי;

•    ליישב סכסוכים בדרכי שלום ולעצב את ההווה ואת העתיד מתוך מודעות היסטורית.

נכון להיום (2015), קרן רוזה לוקסמבורג מפעילה ברחבי העולם שבעה-עשר משרדים, ואלה משתפים פעולה עם כמאתיים ארגונים עמיתים בכשישים מדינות. לקרן משרדים באירופה המרכזית, המזרחית והדרום-מזרחית, באסיה, בצפון אפריקה ובאפריקה שמדרום לסהרה, באמריקה הדרומית והתיכונה ובחלקו המזרחי של המזרח התיכון (ראו מפה).

המכון לניתוח חברתי ביקורתי

המכון לניתוח חברתי ביקורתי מבקש לפתח גישה ועקרונות מנחים משלו לחקר תמורות חברתיות. פעילותו מבוססת הן על ניתוח ביקורתי, מרקסיסטי ופמיניסטי של קפיטליזם ושליטה והן על תוצאות אמפיריות ותיאורטיות ממדעי חברה אחרים. המכון פעיל בניתוח וביקורת של הקפיטליזם; בוחן סוגיות יסוד בנוגע לאסכולות ודמויות סוציאליסטיות מובילות בעבר ובהווה; מנתח אסטרטגיות שמאלניות בהתפתחות האיחוד האירופי; וחוקר גישות תיאורטיות ופרקטיקות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות בנוגע לזהות ולשוני. באמצעות סדנאות, כנסים ופרסומים תורם המכון לשיח מתמשך בנושאים אלה בקרב השמאל בגרמניה וברחבי העולם.

לפרטים נוספים (אנגלית)

האקדמיה לחינוך פוליטי

פעילותה של האקדמיה לחינוך פוליטי מוקדשת לחינוך פוליטי ברוח ביקורתית, השתתפותית ומעצימה. האקדמיה מתמודדת עם היבטים שונים של אי-שוויון, סוגיות מגדריות, ניאו-נאציזם, תנועות והתפתחויות בינלאומיות חדשות (כמו הפורום החברתי העולמי), ועוד. האקדמיה פונה למגוון רחב של קהלים ומציעה קורסים, מארגנת כנסים וסדנאות, מפתחת חומרי לימוד ומוציאה לאור פרסומים.

המטרה העיקרית של האקדמיה היא לקדם וליישם חינוך פוליטי אמנציפטורי ולמעורבות בקונפליקטים חברתיים קריטיים, ברוח הסוציאליזם הדמוקרטי. השגת מטרה זו מחייבת בחינה מעמיקה של תהליכים חינוכיים, במיוחד בקבוצות וכן יצירה ועיצוב מודעים של מרחב המוקדש לחינוך. אמנות מחויבת פוליטית גם היא חלק מהותי מדרכי החינוך הפוליטי שהקרן מקדמת.

האקדמיה לחינוך פוליטי שואפת להקנות למשתתפי התכניות החינוכיות את הידע הנדרש על מנת להשתתף בפעולה פוליטית.

האקדמיה מציעה הכשרות וקורסים שונים, וכן שירותי ייעוץ. היא מארגנת כנסים, סדנאות, סמינרים וסדרות אירועים . היא מפיקה חומרים חינוכיים ופרסומים. האקדמיה לחינוך פוליטי פעילה, במסגרת הקרן ומחוץ לה, בקשת רחבה של רשתות ושל פרויקטים.

תחומי הפעילות של האקדמיה כוללים:

•    פוליטיקה, תקשורת והכשרה בעיקרי החינוך למבוגרים;

•    סדנאות וסמינרים בסיסיים בנושאים של פוליטיקה מקומית, כגון: מדיניות תקציב שיתופית, הפרטה, קהילתיות והתחדשות עירונית באזורים אורבניים. את הסדנאות והסמינרים מארגנת "האקדמיה הציבורית" (Kommunalakademie);

•    חינוך נוער. המרכז לחינוך נוער (Jugendbildungswerk) יוזם ומיישם אירועים ברחבי גרמניה בתמיכת האקדמיה, ובאמצעות מימון פרויקטים ורשת של ארגונים שותפים. תכליתו של המרכז למתוח ביקורת על היחסים החברתיים הקיימים, לגלות חלופות, לעודד מחאות ולאפשר חירויות פעולה.

הקונפליקטים החברתיים שהאקדמיה עוסקת בהם כוללים אי-שוויון חברתי, החרפת המשברים הכלכליים והאקולוגיים, קיימוּת ופיתוח אזורי, התמודדות עם ניאו-נאציזם ועם אידיאולוגיות של אי-שוויון. במסגרת זו בוחנת האקדמיה יחסי מגדר והגירה כגורמים לאי-שוויון בחברה, בפוליטיקה ובחיי היומיום. האקדמיה מייצרת מרחב לדיון בצדק מגדרי, בין השאר בתחומים כגון כלכלה וסוגי תעסוקה (חדשים), המרחב הציבורי והפרטי, חלוקת משאבים, שיתוף וקבלה של דרכי חיים שונות (גוף ומיניות). כמו כן, האקדמיה מעורבת בדיונים הנוגעים לערכים הפמיניסטיים של השמאל. האקדמיה מקיימת דיונים בנושאים כגון: תהליכי הייצור והשעתוק הגלובליים והשלכותיהם, התפתחויות בינלאומיות חדשות ותנועות חברתיות. השתתפותם החברתית השוויונית של אוכלוסיות של מהגרים ושל לא-לבנים משני המינים היא נר לרגליה.

לפרטים נוספים (אנגלית)

פעילות ברחבי גרמניה

חלק חשוב מתכנית החינוך הפוליטי שלנו הם אירועים, פרסומים ופעילויות נוספות בכל שש-עשרה המדינות הפדרליות של גרמניה. פעילויות אלה מתקיימות בשיתוף הדוק בין המשרד הראשי ובין הנציגויות האזוריות של הקרן ברחבי גרמניה, העצמאיות מבחינה משפטית. נציגויות אזוריות פועלות בערים הבאות: שטוטגרט, מינכן, ברלין, פוטסדאם, ברמן, המבורג, פרנקפורט על המיין, רוסטוק, האנובר, דויסבורג, מיינץ, זארבריקן, לייפציג, מגדבורג, קיל, ארפורט ויינה.

בזכות שיתוף פעולה הדוק זה מצליחה קרן רוזה לוקסמבורג לארגן כ-1,900 אירועים בשנה ברחבי גרמניה ולהגיע כך לציבור הבוחרים הישיר של מפלגת די לינקה וכן לציבור הרחב המעוניין בחינוך פוליטי. הקרנות והמשרדים האזוריים מספקים נקודות מפגש לשמאל פלורליסטי, שאינו מוגבל רק למפלגת די לינקה. הם פועלים בשיתוף עם יוזמות ותנועות חברתיות, עם התאגדויות עובדים, עם מוסדות חינוך אחרים ועם פוליטיקאים עירוניים.

עבודת הקרן במדינות הפדרליות מהווה את חלק הארי של נוכחותה הציבורית של קרן רוזה לוקסמבורג בגרמניה והיא מתבצעת על פי רוב בהתנדבות.

מחלקת המלגות

מחלקת המלגות של קרן רוזה לוקסמבורג מעניקה מלגות לסטודנטים ולבוגרים בעלי הישגים יוצאי דופן בגרמניה ומחוצה לה, המגלים מחויבות פוליטית וחברתית מפותחת וזיקה רעיונית לקרן. אנו מבקשים להעניק הזדמנות שווה למופלים חברתית, פוליטית ומגדרית. לפיכך מוענקת עדיפות לבקשות של נשים, של אנשים עם מוגבלויות, של דור ראשון להשכלה אקדמית ושל מועמדים מאוכלוסיות מוחלשות או ממשפחות מהגרות . אנו מעודדים בקשות מסטודנטים ומבעלי תואר בתחומי המדע והטכנולוגיה ומבוגרים של מכללות טכנולוגיות.

מחלקת המלגות מעניקה מלגות לסטודנטים ולדוקטורנטים זרים השוהים בגרמניה לצרכי לימודים או מחקר.

תנאים הכרחיים להגשת מועמדות עבור תלמידים לתואר שני:

•    הרשמה במוסד רשמי להשכלה גבוהה בגרמניה;

•    תואר ראשון;

•    גיל המועמד/ת לא יעלה על 35 בעת התחלת התמיכה.

תנאים הכרחיים להגשת מועמדות עבור תלמידים לתואר שלישי:

הנחיה על ידי מרצה במוסד רשמי להשכלה גבוהה בגרמניה.

בבקשה לתמיכה בכל לימודי התואר השלישי נדרשת הרשמה לתואר שלישי במוסד רשמי להשכלה גבוהה בגרמניה.

התמיכה אינה מיועדת עבור:

•    שהות  בארץ המוצא או במדינה שלישית;

•    תלמידים לתואר ראשון;

•    לימודים משולבים לתואר ראשון ושני;

•    לימודים חלקיים.

נכון לעכשיו (2016) מקבלים יותר מ-1000 סטודנטים ודוקטורנטים מלגה. מדי שנה מתקבלים כ-150 מלגאים חדשים.

לפרטים נוספים (אנגלית)

הרשמו לניוזלטר שלנו