הרשמו לניוזלטר שלנו
אודות רוזה לוקסמבורג

רוזה לוקסמבורג הייתה מן הנציגים הבולטים של ההגות והפעילות הסוציאל-דמוקרטית באירופה ונחשבה, יחד עם קרל ליבקנכט, נושאת דגל האינטרנציונאליזם והאנטי מיליטריזם בקרב המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית (SPD) בתחילת המאה ה-20

קרא עוד X Close
חזרה לעמוד שותפים

מרכז אדוה

מרכז אדוה

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה. המרכז מבקש לקדם שוויון וצדק חברתי בישראל באמצעות השפעה על הדיון הציבורי ועל עיצוב המדיניות. המרכז נוסד בשנת 1991 על-ידי פעילים משלוש תנועות חברתיות: התנועה הפמיניסטית ותנועות לקידום שוויון של יהודים מזרחים ושל פלסטינים אזרחי ישראל. מחקרי מרכז אדוה על החברה בישראל מציגים ניתוחים ביקורתיים של המדיניות הציבורית בנוגע לתקציבים, למיסוי ולשירותיים חברתיים – חינוך, בריאות, תחבורה, דיור ורווחה. ככלל, אדוה מבקרת את המדיניות הניאו-ליברלית אותה נוקטות ממשלות ישראל מאמצע שנות ה-80, במיוחד את תהליכי ההפרטה ואת נסיגתה של המדינה מאחריותה לספק שירותים חברתיים. המחקרים בוחנים את השלכותיה של המדיניות על החברה בישראל ומנסחים המלצות למדיניות שתצמצם פערים סוציו-אקונומיים ותבטיח שירותים חברתיים ראויים לכול.

פרסומיו של מרכז אדוה כוללים "תמונת מצב חברתית" שנתית וסקירות שנתיות על שוק העבודה, הערות על הצעות חוק תקציב המדינה, ניתוחים מגדריים של מדיניות ארצית ומוניציפלית, של תקציבים ושל התנהלות בפועל, דו"חות על ההשלכות הסוציו-אקונומיות של הכיבוש, דו"חות המתמקדים בשירותיים חברתיים מסוימים כגון חינוך או בריאות, ועוד. דוגמא טובה אחת לרלבנטיות של דו"חות אדוה נוגעת להצעות שונות לדחות את גיל הזכאות של נשים לקצבת זקנה ולפנסיה. דו"ח אדוה על נשים בנות למעלה מ-60 בשוק העבודה (דו"ח שהפקתו מומנה על ידי הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג) מראה שמהלך כזה יותיר נשים רבות בנות למעלה מ-60 בלא הכנסה ראויה.

מרכז אדוה הוא כתובת מבוקשת בקרב חוקרים, מעצבי מדיניות, פעילים ועיתונאים. המרכז מפיץ את הידע והתובנות שלו באמצעות הרצאות וסדנאות ומצטרף לארגונים אחרים לקמפיינים ציבוריים ולעבודת סנגור. אחד הנושאים העיקריים שבהם תרם מרכז אדוה לשינוי משמעותי בשיח הציבורי הוא נושא תקציב המדינה, בעבר נחלתם של מומחים בלבד. עבודה ארוכת טווח של מרכז אדוה בנושא זה, בערוצי פעילות שונים, עזרה להגביר את שקיפותו של תקציב המדינה, להנגיש אותו לציבור הרחב ולהאיר את המשמעויות החברתיות של החלטות תקציביות.

אחד ממוקדי פעילותו של מרכז אדוה בשנים האחרונות הוא שוויון מגדרי. במסגרות שונות ועם שותפים שונה לוקח המרכז תפקיד מוביל בפעילות להטמעת פרספקטיבה מגדרית בתקציבים ארציים ומוניצפליים כמו גם במדיניות ציבורית, לביטול פערי שכר מגדריים ולהעצמת נשים למלא תפקידים פעילים במאבק לשוויון מגדרי. עבודתו של מרכז אדוה למען שוויון מגדרי כוללת פרסומים, סדנאות, פעילות קהילתית, סנגור ועוד. אחד ההישגים של עבודה זאת הוא הכללתם של פרקי "ניתוח מגדרי" בהצעת החוק הרשמית לתקציב 2015-2016.

שיתוף הפעולה בין מרכז אדוה לבין הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג נמשך משנת 2009. בתמיכת הקרן פרסם מרכז אדוה שתי סדרות של דו"חות. סדרה אחת עוסקת במערכת החינוך הישראלית, מאירה מגמות של בידול, הסללה והפרטה במערכת, בוחנת באופן ביקורתי את תרומתן של מגמות אלה לאי השוויון הגובר בביצועי תלמידים, וממליצה על אמצעים להגדלת השוויון ברמת החינוך המוצעת לכלל התלמידים ובהישגי התלמידים. הסדרה השנייה מאירה היבטים פחות מדוברים של שוק העבודה הישראלי:  מעמד הביניים בשוק העבודה, נשים בנות 60 ומעלה בשוק העבודה ועצמאים בישראל.

ושיתוף הפעולה נמשך. במהלך 2015-2017 אדוה מתכננת להפיק ולפרסם דו"חות העוסקים ביוקר הדיור בישראל. הדו"חות יבחנו שחקנים ראשיים בשוק הדיור וינסו לעמוד על הגורמים שהביאו לכך שדיור נמצא מחוץ להישג ידם של יותר ויותר ישראלים. ממצאים ראשונים פורסמו באוגוסט 2015 והראו שבעוד שישראלים רבים מתמודדים עם עליית מחירי הדיור, המדינה משקיעה פחות בסיפוק דיור ראוי לכל. המדינה מקטינה משמעותית את תקציב משרד הבינוי והשיכון בעוד שהכנסותיה ממיסי נדל"ן שונים – עולות. הדו"ח המלא הראשון – "ממגורים לנדל"ן – ההשלכות של הצטברות העושר בידי מעטים על שוק הדיור" – פורסם בספטמבר 2015 וזכה לכיסוי תקשורתי ניכר.

adva.org/he/
adva.org/he/

Adva-Center-500px

 

social-2015-Eng-1

 

 

 

 

 

 

 

 

הרשמו לניוזלטר שלנו