הרשמו לניוזלטר שלנו
אודות רוזה לוקסמבורג

רוזה לוקסמבורג הייתה מן הנציגים הבולטים של ההגות והפעילות הסוציאל-דמוקרטית באירופה ונחשבה, יחד עם קרל ליבקנכט, נושאת דגל האינטרנציונאליזם והאנטי מיליטריזם בקרב המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית (SPD) בתחילת המאה ה-20

קרא עוד X Close

אודות רוזה

על האתר

על האתר

אתר הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג כתוב בארבע שפות: עברית, ערבית, אנגלית וגרמנית. העמודים הכתובים בעברית, בערבית ובאנגלית מכילים מידע על הקרן, על האני מאמין שלה ועל פעילותה בישראל וברחבי העולם. עמוד האתר בשפה הגרמנית עשוי במתכונת מורחבת ומבקש לשמש שופר למגוון קולות פרוגרסיביים בישראל, על מנת לאפשר לציבור מעוניין דובר גרמנית להתוודע מקרוב לנסיבות החיים ולמאבקים בישראל ולהכיר יוזמות ופעילים מקומיים.

מבט מבפנים

האתר מציג בעיקר את עמדותיהם של כותבים החיים כאן בישראל, במטרה להציג לקוראים ולקוראות דוברי גרמנית מבט מבפנים על החברה הישראלית ועל סוגי שיח פנים-ישראליים. המאמרים באתר דנים בעוולות חברתיות ופוליטיות ובמאבקים שונים למען עולם טוב יותר. לקרן רוזה לוקסמבורג עמדה פוליטית ברורה, כמובן, אולם ריבוי הקולות חשוב לנו. לפיכך אפשר למצוא באתר, אלה לצד אלה, עמדות של שמאל ליברלי ושל שמאל רדיקלי, השקפות ציוניות, פוסט-ציוניות ולא-ציוניות, קולות מן האקדמיה ומאיגודים מקצועיים, וכן הלאה. העמדות המיוצגות באתר אינן תואמות בהכרח את עמדותיה של קרן רוזה לוקסמבורג. שאיפתנו היא לשקף את הקולות הרבים והמגוונים של כותבים פרוגרסיביים ישראלים: דמויות מרכזיות בשמאל הישראלי, אנשי עט צעירים, אינטלקטואלים מוערכים ואקטיביסטים. רוב המאמרים נכתבו אפוא בעברית ותורגמו לגרמנית במיוחד עבור האתר.

במאמצינו להציג בפני הקוראים תמונה מקיפה ככל האפשר ביקשנו מן המחברים ומן הארגונים השותפים לשקף קשת רחבה של נושאים, ביניהם סוגיות הנוגעות לחברה הישראלית, למדיניות כלכלית ולאיגודי עובדים, לפוליטיקה גבוהה ולמאבקים מקומיים, לתרבות פופולרית ולאמנות מגויסת, להיסטוריה ולדרכי הדיון בה. המאמרים באתר עוסקים בנושאים הללו באופן ממצה ומקצועי, אך אינם מוותרים על נקודת המבט האישית.

הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג

 

קרן רוזה לוקסמבורג רואה עצמה כפורום דיון לחשיבה ביקורתית ולבחינת חלופות פוליטיות וכן כמרכז לחקר התפתחות חברתית פרוגרסיבית ברוח הסוציאליזם הדמוקרטי. לפיכך, הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג, כמשרד תיאום של הקרן, פועלת בשלושה ערוצים מקבילים: שיתוף פעולה עם גופים פרוגרסיביים בישראל הנאבקים למען חברה סולידרית ולמען סולידריות ושלום בינלאומיים; יצירת קשרים בין כוחות ומאבקים מקומיים ובין מקבילותיהם בגרמניה, באירופה וברחבי העולם, ברוח האינטרנציונאליזם הסולידרי; ופלטפורמה למידע, לניתוח ולדיון כדי להשמיע קולות פרוגרסיביים מישראל בעולם, ולהפך.

שיתוף פעולה עם גופים פרוגרסיביים בישראל

החברה והפוליטיקה בישראל מושפעות כיום משלושה גורמים, הניזונים זה מזה: הכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים ועמו הרחבת ההתנחלויות היהודיות בשטחים הכבושים, המנוגדים שניהם לאמנת ז'נבה ומביאים להפרה שיטתית של זכויותיהם של הפלסטינים החיים בשטחים אלה; מדיניות כלכלית וחברתית ניאו-ליברלית, שתוצאתה היא התנוונות מדינת הרווחה והעמקת הפערים החברתיים; ותהליך מתמשך של דה-דמוקרטיזציה, המערער ערכי בסיס דמוקרטיים וזכויות אזרח וגורם להחרפת הניגודים הפנימיים, בייחוד בין הרוב היהודי ובין המיעוט הערבי-פלסטיני. כתוצאה מכל אלה התבסס שיח ימני-לאומני ובראשו תנועת המתנחלים כשדולה החזקה ביותר בארץ, ואילו הכוחות הפרוגרסיביים נדחקו לעמדת מגננה הנדמית חסרת תוחלת.
במוקד עבודתנו עומד לפיכך שיתוף פעולה עם יוזמות ישראליות, עמותות חברה אזרחית והתארגנויות שטח, מוסדות אקדמיה ותרבות ואיגודים מקצועיים, החותרים לשיתוף כל שכבות החברה וכל הקבוצות האתניות והלאומיות בזירה הפוליטית הישראלית, לכינון מערכת חברתית-כלכלית המבוססת על סולידריות, ולפתרון הוגן לסכסוך הישראלי-פלסטיני ושיפור ההבנה עם מדינותיה השכנות של ישראל, תוך פיתוח חלופות לדפוסים גזעניים, סקסיסטיים וצבאיים.
אנחנו מודעים להשלכות האמביוולנטיות של מעורבותנו. לכן איננו מייבאים פרויקטים אלא מקדמים יוזמות ודפוסי פעולה מקומיים. ברוח זו אנו מאפשרים לשותפי הקרן בישראל להשתמש במשרדנו לצרכים שונים: משרדנו עומד לרשותו של ציבור שמאל רחב ומאות פעילי שמאל ומתעניינים אחרים משתתפים מדי חודש בחודשו במגוון פעילויות: אירועים ציבוריים של ארגוני שטח עממיים, מפגשים פנימיים של חברי עמותות פרוגרסיביות, ייעוץ לפליטים מאפריקה המעוניינים להתארגן, סדנאות לבלוגרים רוסים, השקות ספרים, הקרנות סרטים, ועוד.

יצירת קשרים בין כוחות ומאבקים מקומיים ובין מקבילותיהם בגרמניה, באירופה וברחבי העולם ברוח האינטרנציונאליזם הסולידרי

כחלק מרשת בעלת מגמה אינטרנציונאליסטית אנו שואפים ליצור מרחבים לדיאלוג ולשיתוף פעולה המבוססים על כבוד הדדי ואמון. את החלפת הדעות על מדיניות ודרכי פעולה פרוגרסיביות אנו רואים כהזדמנות ללמידה הדדית ולבניית עתיד סולידרי בצוותא. לכן מקדישה קרן רוזה לוקסמבורג מאמצים רבים ליצירת קשרים בין פעילים מקומיים ובין פעילים מגרמניה, מאירופה ומכל העולם, בעלי השקפת עולם דומה.
דגש מיוחד מקבלים יחסי גרמניה-ישראל, שצלה האפל של השואה מעיב עליהם ומקנה להם אופי מיוחד ומורכב. קרן רוזה לוקסמבורג מגנה כל צורה של אנטישמיות ונאמנה למורשתה של רוזה לוקסמבורג, אישה יהודייה שסבלה מהתקפות אנטישמיות כל חייה. הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג מעודדת מפגשים ודיאלוג בין ישראלים וגרמנים – אנשי מקצוע, אקדמאים, פעילים ופוליטיקאים וכן הקהל הרחב.

פלטפורמה למידע, לניתוח ולדיון

מלחמה, אלימות, אי שוויון חברתי וכלכלי – אלה אינם נופלים מן השמים אלא נובעים מניצול ומכוחנות. אולם עולם טוב יותר הוא בגדר האפשר. לשם כך נחוץ ציבור ביקורתי השואף להבין לעמקם את המבנים האלה. אחת המשימות העיקריות של קרן רוזה לוקסמבורג היא לתרום תרומה פעילה לשיח ציבורי ביקורתי.
הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג מבקשת להשמיע מגוון רחב ככל האפשר של קולות פרוגרסיביים ישראליים באמצעות אתר אינטרנט שהוקם במיוחד לשם כך ובאמצעות אירועים ומפגשים. כך יוכל קהל לא-ישראלי להתוודע מקרוב לנסיבות החיים ולמאבקים בישראל ולהכיר פעילים מקומיים.
נוסף על כך, אנו תומכים גם במאמציהם של גופים מקומיים – אמצעי תקשורת, מוסדות וארגונים – להנגיש קולות מן העולם לציבור המקומי, קולות שמדברים על חיים בכבוד, על הכרה בינלאומית בזכויות אזרח ואדם לכל בני האדם באשר הם, על אחריות חברתית ועל גישה לכולם לצלחת המשותפת, במסגרת מהלך נגד ציבורי על-לאומי.

שותפים
 • The Israeli Center for Digital Art

  The Israeli Center for Digital Art (CDA) bietet eine dynamische Plattform für die Analyse, Diskussion, Erforschung, Herstellung und Ausstellung von Gegenwartskunst. Es

  קרא עוד
 • WIPS

  "שוות - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית" הוקם במכון ון ליר בירושלים בסוף שנת 2009 בתמיכת קרן דפנה יזרעאלי. המרכז מחויב להטמעת

  קרא עוד
 • אחותי – למען נשים בישראל

  "אחותי - למען נשים בישראל" היא תנועה פמיניסטית-מזרחית שנוסדה בשנת 2000 ופועלת ליצירת בית פמיניסטי רב-אתני ורב-לאומי לנשים ולקידום צדק כלכלי, חברתי

  קרא עוד
 • אנסמבל חשבּי - תיאטרון פלסטיני חדש בחיפה

  אנסמבל חשבי ('חשבי' בערבית פירושו 'עץ' או 'במה') נוסד בשנת 2011 בידי קבוצה של אנשי תיאטרון פלסטינים צעירים בחיפה, במטרה לאתגר את

  קרא עוד
 • הכנס הבינלאומי החמישי של הרשת הבינלאומית של חוקרי ג'נוסייד

  הצטלבויות  חקר שואה, מחקר על ג'נוסייד והיסטוריות של אלימות המונית הכנס הבינלאומי החמישי של הרשת הבינלאומית של חוקרי ג'נוסייד האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון ון ליר 26-29

  קרא עוד
 • המכללה החברתית כלכלית

  המכללה החברתית כלכלית נוסדה בשנת 2004 על-ידי אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים במטרה לקדם הן דיון ציבורי ביקורתי בסוגיות חברתיות-כלכליות והן פעילות לשינוי

  קרא עוד
 • המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית בחולון

  המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית מהווה פלטפורמה דינאמית להגות, מחקר, הפקה, הצגה וניתוח של אמנות בת-זמננו, כמו גם מקום מפגש למגע-ומשא בין אמנים

  קרא עוד
 • המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (מעל"א)

  המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי (מעל"א) נוסד בדצמבר 2000 במטרה להפוך לכתובת לתושביה הערבים של ישראל ולייצג את הצרכים והאינטרסים האמתיים שלהם בכל

  קרא עוד
 • המרכז לחינוך הומניסטי

  המרכז לחינוך הומניסטי נודע על ידי רעיה קליסמן בשנת 1995 ופועל במסגרת מוזיאון בית לוחמי הגיטאות. המרכז פורץ דרך בגישתו להוראת השואה

  קרא עוד
 • כרם נבות

  כרם נבות נוסד בשנת 2012 במטרה לחשוף ולאתגר את המנגנונים והמדיניות שמאפשרים את הנישול המתמשך של פלסטינים תושבי הגדה המערבית מאדמתם, במיוחד

  קרא עוד
 • לוחמים לשלום

  "לוחמים לשלום" היא תנועה דו-לאומית שנוסדה בשנת 2005 על ידי פלסטינים וישראלים שלקחו חלק פעיל במעגל האלימות, ועתה פועלים יחד להפסקתו. תנועת לוחמים

  קרא עוד
 • מהפך-תע'ייר

  עמותת מהפך-תע'ייר הנה ארגון יהודי-פלסטיני, פמיניסטי, לשינוי חברתי דרך חינוך והעצמה קהילתית, הפועלת למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חינוכיים וחברתיים. העמותה הוקמה

  קרא עוד
 • מורשתנו-אמנה לדמוקרטיה

  עמותת "מורשתנו-אמנה לדמוקרטיה" היא ארגון שותף של קרן רוזה לוקסמבורג זה שנים מספר. העמותה הוקמה בשנת 2007 על ידי קבוצת עולים חדשים

  קרא עוד
 • מרכז אדוה

  מרכז אדוה מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה. המרכז מבקש

  קרא עוד
 • מרכז אעלאם המרכז הערבי לחירות המדיה, פיתוח ומחקר

  "אעלאם" הוא ארגון לא-ממשלתי, המהווה מרכז תקשורת לאוכלוסייה הערבית-פלסטינית בישראל. המרכז נאבק בהדרת האוכלוסייה הערבית מהשיח התקשורתי בישראל ופועל לחשיפת החברה הישראלית למצוקותיו של

  קרא עוד
 • מרכז מוסאוא

  מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל נוסד בשנת 1997 כעמותה ללא מטרות רווח ביוזמת פעילי עמותות וארגוני זכויות. המרכז הינו ארגון זכויות

  קרא עוד
 • סדאקה-רעות – שותפות נוער ערבי יהודי

  סדאקה-רעות הוא ארגון דו-לאומי יהודי-פלסטיני שנוסד בשנת 1983 ופועל מאז לקידום חברה שוויונית, דו-לאומית ורב-תרבותית שמבוססת על צדק חברתי וסולידריות הדדית. בסדאקה-רעות 

  קרא עוד
 • עומדים ביחד

  "עומדים ביחד" היא יוזמה אזרחית חדשה המבקשת להקים תנועת שמאל יהודית-ערבית רחבה המבוססת על עקרונות של שלום, שוויון וצדק חברתי. הפעילים בתנועה

  קרא עוד
 • פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי

    פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי נוסד בשנת 1997 על ידי קבוצה של תושבי הנגב, ערבים ויהודים, לנוכח כישלונה של מדינת ישראל לכבד

  קרא עוד
 • תנד"י – תנועת נשים דמוקרטיות בישראל

   תנד"י הוא ארגון נשים יהודי-ערבי שהוקם בשנת 1948. התנועה פועלת בעיקר בקרב נשים ערביות-פלסטיניות אזרחיות ישראל, בכפרים ובערים בצפון ובמרכז הארץ. תחומי

  קרא עוד
 • תשרין – מוביליות ואקטיביזם חברתי

  עמותת תִּשְרִין פועלת להעצמת החברה הערבית ולקידום חברה אזרחית דמוקרטית, יוזמת ומשפיעה באזור המשולש. עמותת תשרין היא ארגון ללא מטרות רווח, עצמאי

  קרא עוד
המשרד שלנו

משרדי הקרן ממוקמים בלב תל אביב. פעילים פוליטיים וארגונים פרוגרסיביים המזדהים עם החזון של קרן רוזה לוקסמבורג מוזמנים לקיים במשרדינו פגישות וכינוסים (בלא עלות).

בחדר הישיבות יש מקום לכ-16 איש והוא מצויד בשולחן כנסים, במחשב מולטימדיה, מקרן, מערכת שמע ולוח מחיק.

האולם המרכזי (שמציע פחות פרטיות אך יותר מקום) מצויד גם הוא במערכת מולטימדיה ויכול להכיל עד 80 איש.

לפרטים נוספים:

Telaviv.office@rosalux.org

03-6228290

הירשמו לניוזלטר שלנו
הצוות שלנו
 • תמר אלמוג

  מנהלת פרויקטים, עובדת בקרן רוזה לוקסמבורג משנת 2010. מוקדי העניין שלה בעבודתה בקרן הם קרקע, תכנון ודיור; איגודי עובדים; חינוך אלטרנטיבי לשואה ופעילות נגד הכיבוש. תמר נולדה וגדלה בישראל. היא סיימה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ולימודי תעודה בגישור ועבדה כמתרגמת וכעורכת שנים רבות. מאז 2000 (פרוץ האינתיפאדה השנייה) גברה מודעותה ומעורבותה הפוליטית ועד הצטרפותה לקרן רוזה לוקסמבורג הייתה פעילה בעמותת "חלונות – ערוצים לתקשורת", עמותה משותפת לפלסטינים משני צדי הקו הירוק ולאזרחים יהודים ישראלים, הנאבקים יחדיו נגד כיבוש, דיכוי ואפליה.

 • מרקוס ביקל

  מנהל הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג. מרקוס ביקל נולד בוונצואלה ב-1971. כבן לאחות ולמתנדב בתחום הפיתוח התגורר בילדותו בערב הסעודית. אחרי לימודי עיתונאות ומדע המדינה בגרמניה עבר בשנות ה-2000 ללבנון, שם כתב עבור העיתונים הגרמניים דר שפיגל וברלינר צייטונג. אחר כך שהה בקהיר ושימש כתב לענייני המזרח התיכון עבור היומון הגרמני פרנקפורטר אלגיימנה צייטונג, בין השאר דיווח ב-2011 על האביב הערבי. בשנים האחרונות היה העורך הראשי של מגזין אמנסטי אינטרנשיונל לזכויות אדם.

 • רים עאמר

  היא מנהלת הכספים של קרן רוזה לוקסמבורג מתחילת 2018. היא נולדה ב-1972 בכפר קאסם כבת למשפחה של פעילים פוליטית. רים למדה היסטוריה באוניברסיטה הפתוחה והיא בעלת דיפלומה בהנהלת חשבונות. לפני שהצטרפה לקרן רוזה לוקסמבורג הייתה מנהלת הכספים של הארגון הפמיניסטי "קואליציית נשים לשלום" במשך שש שנים ולאחר מכן כיהנה כמנהלת-שותפה של הארגון ארבע שנים נוספות. רים היא פעילה פוליטית ולוחמת למען זכויות אדם מאז נעוריה, היא הייתה פעילה במפלגת חד"ש/אל-ג'בהא ובמגוון ארגונים אזרחיים ופמיניסטיים ומילאה תפקיד מרכזי בתנועה הפלסטינית-ישראלית תעאיוש ובמאבק לסיום הכיבוש בגדה המערבית וברצועת עזה. בנוסף, היא מנחה סדנאות לבני נוער ולקבוצות בנושאים של מודעות מגדרית ואבטחה דיגיטלית.

 • יפעת מהל

  יפעת מהל היא מנהלת פרויקטים בנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג משנת 2021. היא למדה ספרות השוואתית באוניברסיטת חיפה ועבדה כלקטורית ראשית בהוצאת הספרים "עם עובד". כמו כן למדה ציור וגרפיקה בבית הספר הגבוה לאמנות שימושית בווינה.

 • טלי קונס

  מנהלת פרויקטים, עובדת בקרן רוזה לוקסמבורג משנת 2013. תחומי העיסוק שלה במסגרת הקרן הם יחסי ישראל והמזרח התיכון, תרבות, אמנות ואקדמיה. טלי למדה ספרות השוואתית באוניברסיטת תל אביב וחיה מספר שנים בברלין. כמו כן, היא מתרגמת מגרמנית לעברית ועורכת משנת 2001.

 • סנא אבן ברי

  סנא אבן ברי הצטרפה לקרן רוזה לוקסמבורג ב-2021, בתור מנהלת פרויקטים ואחראית על החברה האזרחית הפלסטינית בישראל במסגרת הקרן. נולדה ב-1986 והינה בעלת תואר ראשון ושני במשפטים. במהלך 10 השנים האחרונות עבדה בארגוני חברה אזרחית בתור עורכת דין בעמותת איתך-معك העניקה ייעוץ וייצוג משפטי לנשים מהפריפריה החברתית- כלכלית-גיאוגרפית, ובאגודה לזכויות האזרח כאחראית על תחום זכויות האוכלוסייה הערבית הבדווית בנגב, כמו כן היא הנחתה את הקליניקה לפמיניזם משפטי באונ' חיפה. סנא השתתפה במספר משלחות לאום ועסקה בלובי בינלאומי, בהם ייצגה את הקהילה הפלסטינית.

 • טאריק חבשי

  טאריק הוא חלק מצוות בינלאומי מצומצם התומך במשרדי קרן רוזה לוקסמבורג הפזורים בעולם בכל הנוגע למחשוב הכלים הפיננסיים והאדמיניסטרטיביים שפותחו בקרן. נולד בשנת 1982 בכפר הפלסטיני אכסאל שבצפון ישראל. לטאריק תואר ראשון בחשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ודיפלומה כמנהל כספים בכיר ממכללת משלב. הוא עבד ארבע שנים כמנהל כספים ברשות המחקר באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2008 הצטרף לנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג ומילא בה תפקידים שונים, בין היתר כמנהל המחלקה הפיננסית. לטאריק ניסיון מקיף בעבודה עם גופים ללא מטרות רווח, בביקורת ובייעוץ פיננסי.

צור קשר

קרן רוזה לוקסמבורג

הנציגות בישראל

שד' רוטשילד 11, תל אביב 6688114, ישראל

טלפון: 03-6228290

אימייל: telaviv.office@rosalux.org

 

כתבו לנו

הרשמו לניוזלטר שלנו